Prowadzenie KpiR

Zgodnie z wymogami prawa wielu przedsiębiorców w Polsce zobowiązanych jest do szczegółowego raportowaniu dochodów firmy. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów umożliwia kontrolę nad poniesionymi kosztami oraz naliczanie odpowiedniej kwoty do opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim firm, których dochód w skali roku nie przekracza określonego przez Ministerstwo Finansów limitu. Wymogami objęte są również podmioty, które zajmują się specjalną produkcją rolną lub działają w oparciu o umowę agencyjną. Co ważne, bez znaczenia w tym aspekcie jest to, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka.

Księgi przychodów i rozchodów muszą być prowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich wiarygodność może zostać skontrolowana, a wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w wielu przypadkach skutkuje wymierzeniem kary grzywny. Chcąc uniknąć takiego scenariusza wiele małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju decyduje się na powierzenie sporządzania ewidencji biurom rachunkowym.

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem rejestru przychodów i rozchodów, które są nie tylko wymogiem prawnym, ale również ułatwieniem dla kierujących własnym biznesem. Dzięki nim zachowana jest kontrola nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i możliwa obiektywna ocena jego efektywności. Bardzo często pozwala to na podjęcie w odpowiednim momencie działań, które poprawią kondycję finansową firmy.

Wykorzystanie innowacyjnych metod do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów umożliwia przygotowywanie rozliczeń przy pomocy komputera. Aby jednak postępować w zgodzie z regulacjami prawnymi, należy dostosować się kilku wytycznych:
  • instrukcja programu, w którym sporządzana jest ewidencja musi być sporządzona na piśmie,
  • program musi w każdej chwili umożliwiać wgląd do rejestru, a także stworzenia jego papierowej wersji zgodnie z wzorem księgi przychodów i rozchodów,
  • dane muszą być zapisane na trwałym nośniku, który ochroni je przed zniszczeniem lub zniekształceniem.
Nasza firma zajmuje się zarówno tradycyjnym prowadzeniem ksiąg, jak i wdrażaniem dla klientów z Dopiewa i Poznania wersji elektronicznych.