Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzenie firmy, w której zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba, wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków z zakresu administracji i finansów. Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw i instytucji w Dopiewie bądź Poznaniu to jedna z oferowany przez nas usług. Zajmujemy się kwestiami formalnymi zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje prowadzenie rozliczeń pensji pracowników. Na podstawie dostarczonych informacji przygotowujemy listy wynagrodzeń. W swoich obliczeniach uwzględniamy indywidualną sytuację osoby zatrudnionej – zliczamy czas pracy standardowej oraz nadliczbowej, a także kontrolujemy kwoty należne za dni spędzone na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie macierzyńskim.

Można powierzyć nam również prowadzenie bazy danych pracowników. W ramach świadczonych usług czuwamy nad jej aktualnością oraz odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z wymogami RODO. Z naszych klientów zdejmujemy również obowiązek dostarczania niezbędnych dokumentów i rozliczeń do właściwych urzędów i organów. Dodatkowo sporządzamy umowy cywilnoprawne oraz przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach.

Skorzystanie z naszej obsługi kadrowo-płacowej wiąże się z uproszczeniem procedur w firmie oraz możliwością rezygnacji z tworzenia odpowiedzialnego za ten obszar działu.